среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie prócz szczególnych wypadków.

Budowa sztachetki z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Balaski PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety z plastyku na plot i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu i proponowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji ogrodzenia Winylowe na plot i furtę sztachetowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane ogrodzenia z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy planowane plot z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zaczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий