среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż głazy ogrodzenie te pochodzą z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż czasem mało biegłym okiem trudno je rozróżnić.

Wprawdzie kamienie sztachetki te są z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż nieraz mało fachowym okiem trudno je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym maściom, trywialnej obróbce i stosunkowo niskiej zapłacie. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najprościej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i również w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy pozyskuje się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym drobi lub wstępnie obrabia, rozmieszcza na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przesyła do miejsca budowy sztachety PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scalony lepiszczem piach, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapiennym. Prócz podwaliny zlepiających występują tam też różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się barwa skał na plot z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa, przybierają one wtenczas rozmaite pigmenty czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak pokaźnych złóż kroi się największe bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte kamienie można również siekać na sześciany o regularnych zarysach, wykorzystywane dalej w budownictwie (także na ogrodzenia). Można także je rozdzielać przy pomocy specjalistycznych klinów i dłut na cienkie, nierównych obrysów kawałeczki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne ogrodzenia PVC wykorzystuje się także wapienie - skały osadowe, powstałe spośród nazbieranych na dnie mórz oraz jezior resztek organizmów żywych, głównie muszli małż i ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz też mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zachwalane na ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa. Nadają się jednak po największej części do wykorzystywania wewnątrz, bo poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko matowieją. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do aranżacji ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przydają się piaskowce krzemionkowe, bowiem są odporniejsze na ścieranie niż np. Wapienie.

W zależności od charakteru skweru i naszych zamiłowań kształt kamiennych płyt może być różnorodny – od łamanych, nieregularnych, aż po pionowo skróconych prostokątów względnie kwadratów. Murki a także plotki z PCV na plot i furtkę ze sztachetek stawia się z skał różnego kształtu, złożonych na kamiennym czy też betonowym fundamencie. Jeżeli ogrodzenie powstaje z fragmentów o niesymetrycznych kształtach, trzeba je trafnie zestawiać tzn. tak, żeby postać każdego kolejnego zespalał się z poprzednim. Aby takie płot było stabilne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe szczeliny w środku wolno wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Płot z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły lub pustaków. Piaskowce oraz wapienie możemy wykorzystać także do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych a także innych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce stosowane do budowy ogrodzenie plastykowe należą do głazów mało wytrzymałych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i ujemnych temperatur szybko niszczeją a także nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu porastają także mchem a także wodorostami. Można to uniemożliwić pokrywając pokrywę ogrodzenia lub rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy ścierać zanieczyszczeń z powierzchni ogrodzenia szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, bo na kamieniu mogą pozostać mocne rysy. Sprofilowane firmy zmywają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego czyszczenia ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak pożądamy, żeby głazy na ogrodzeniu prędko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий